top of page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 שלט התמצאות

1 0 3 4 5 6 7 8 9 שלט התמצאות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 שלט התמצאות

מתחם נינג'ה
המרפסת הצפה
גשר המפלים
אי הצפרות
מתקני הכושר

מדשאה פתוחה ומתקני משחק לילדים
תצפית על הפארק מהשכונה
תצפית על הפארק מוייצמן
תצפית על הפארק ממרגולין
מצב לילה
מתקני הכושר
מפה
יציאה
ייזום ותכנון:
הדמייה:
רותם אדלר

Rotem Adler 

bottom of page