top of page

​תכנון, ביצוע ותחזוקה של פרויקט אקולוגי הכולל שיקום סביבתי של שמורת הטבע עין אפק עבור רשות הטבע והגנים. פרויקט שיקום השמורה היה פרויקט ראשוני ששילב מערכת טיהור ביולוגית לשיפור איכות המים בשמורה בשילוב מערכת ראשונית לתפיסת גדות בעזרת צמחיה מים וגדה למניעת השתלטות מינים מתפרצים כגון קנה פטל טיון ועוד. לאחר שבנינו מחדש את הבריכות, גידלנו ושתלנו מגוון גדול של מצי מים וגדה תחזקנו במשך 4 שנים את השמורה עזרנו לצמחים ששתלנו לתפוס את הקרקע ויצרנו עושר ביולוגי של צמחי מים וגדה שאין כמותו בארץ

שיקום שמורת טבע עין אפק

סוג הפרוייקט: אקסטנסיבי

שטח: 140 דונם

תמונה עין אפק.jpg
bottom of page