top of page

אודות

 
 
 

מים לטבע – שיקום נחלים וסביבה
מים לטבע היא החברה המובילה בארץ בתחום שיקום הנחלים והסביבה, היא הראשונה והיחידה בארץ היודעת לטהר מי נחלים כחלק משיקום סביבתי מקיף של הנחל ולא רק שיקום נופי. הפארקים הייחודים שאנו מתכננים משלבים בהרמוניה תיירות ומסחר יחד עם פארק אקולוגי  שוקק חיים לטובת הצומח החי והאדם

מים לטבע – מפעלי מים
מים לטבע מפעלי מים מתמחה בפתרון בעיות ניקוז בהנדסה סביבתית, אספקה של מים איכותיים לשימוש להשקיה ולהחדרה לאקוויפר לאחר טיהור להעשרת מי השתייה​​.
המערכת שלנו חוסכת מילוני שקלים בחשבונות הניקוז והמים של העיריות לא צורכת שטחים אלה משדרגת שטחים פתוחים והופכת אותם לפארקים וטבע עירוני שוקק חיים וכול זאת בשילוב פרויקטים חינוכיים וקהילתיים

מים לטבע – טכנולוגיות
מים לטבע טכנולוגיות עוסקת בפיתוח פתרונות לבעיית שינו האקלים היוצרת מצד אחד נזקי שיטפונות ומצד שני מחריפה את בעיית מחסור המים בארץ ובעולם , אנו פיתחנו מקור מים חדש ומוזל , ומערכות של  פילטרים ביולוגיים לטיהור מי נחלים הזורמים בספיקות גבוהות מאוד והיחידה בארץ שקיבלה אישור ממשלתי עבור הפילטרים שלה לטיהור מי נחלים
הטכנולוגיה שפיתחנו עדיפה על טכנולוגית מתחרות כגון מתקני התפלה ומכוני טיהור כי היא לא מזהמת את הסביבה , צורכת מעט אנרגיה, יוצרת מקור מים חדש ומוזל


מים לטבע - תיירות ונופש

יזום , מימון, תכנון, הקמה תפעול ותחזוקה של פארקים תיירותיים  של גופי מים ייחודיים ואטרקטיביים

בזכות הטכנולוגיה הייחודית שלנו לטיהור המים, אנו יוצרים אגמי שחייה טבעיים במערכות טיהור אקולוגיות היוצרים חוויה של מעיינות ובריכות טבעיות בטבע, וכל זאת לאל צריכת מים שפירים בכל ימות השנה

מים לטבע – חינוך ושיתוף הקהילה
כחלק מהתרומה שלנו לקהילה אנו מפעילים פעילות ללא מטרות רווח אשר מרכזת את הפעילות החינוכית ושיתוף הקהילה בכול פרויקט שיקום. כחלק מחזון החברה "להחזיר את הטבע לאדם ואת האדם לטבע" אנו משתפים את כל הקהילה : ילדים, סטודנטים ומבוגרים בכל תהליך השיקום, דרך לימוד חוויתי בבתי הספר, במעבדות  ובכיתות לימוד אשר פזורות בחיק הטבע בפארקים האקולוגים שאנו יוצרים. הקהילה שותפה לתהליך השיקום באופן אקטיבי דרך תכנון וביצוע של נישות אקולוגיות, שתילה של עצים וצמחייה מותאמת למקום

מים לטבע – טיהור בארות מים

הטכנולוגיה אשר עושים בה שימוש כיום לטיהור בארות מים היא של מתקני הטפלה קטנים. מתקנים אלו דורשים המון אנרגיה אשר פוגעת בסביבה, ומייצרים רכז שסילוקו כרוך בעלויות גבוהות ואשר מגביל את יכולת טיהור הבארות. מאחר ומכוני טיהור שפכים לא מוכנים לקבל את הרכז שנוצר מטיוב הבארות, מספר רב של בארות לא עוברות הליך טיהור בשל חוסר כדאיות כלכלית. על ידי שימוש בטכנולוגיה הביולוגית שלנו אנו מצליחים לסלק את המזהמים ללא יצירה של רכז כתוצר לוואי. כמו כן אנו יודעים לעשות שימוש חוזר ברכז שמייצרים מתקני ההתפלה לצורך פיתוח סביבתי ועל ידי כך אנו מייצרים כדאיות כלכלית לשיקום מספר רב של בארות מים שאינן שמישות כיום ושיתוף בהליכי מחקר וניטור ביולוגי למעקב אחרי התנעת התהליך האקולוגי והתפתחותו

bottom of page