top of page

הפתרונות שלנו

 
 
 
  • הקמת פארקים של טבע עירוני ללא עלות תחזוקה שוטפת מהעירייה

  • פתרון לבעיית שטפונות באמצעות הנדסה סביבתית

  • ממפגע למשאב: שימוש במי השטפונות להשקייה עירונית ולמי שתייה

  • ממפגע לאטרקציה: טיהור נחלי העיר, שיקום סביבתי, הקמה ותחזוקה של פארק אקולוגי שוקק חיים כמנוף לקידום התיירות בעיר

  • שדרוג שכונות ואזורי תעסוקה, קידום השיווק של הבתים ועליית ערך הנדל"ן

  • עזרה בגיוס משאבים מגורמים ממשלתיים ומקרנות שונות

  • הפעלת תכנית חינוכית קהילתית ומיתוג העיר כעיר ירוקה דרך שיתוף התושבים בהליך השיקום

bottom of page