top of page

פארק אקולוגי המתפרש על שטח של 300 דונם הכולל שיקום של שני הנחלים; נחל עקרון ונחל השלושה בשילוב מפעלי מים השקיה והחדרה ברכות לריסון גאויות למניעת שיטפונות.

יצירת בית גידול לח איכותי ופארק אקולוגי שוקק חיים. ייזום, תכנון גיוס כספים, ניהול פיקוח צמוד, תחזוקה. הפארק והנחל המשוקם עזרו לקדם את שיווק השכונות החדשות ובתהליך שיקום הנחל שיתפנו את כל הקהילה בתכנית חינוכית רב שנתית

פארק טבע עירוני מזכרת בתיה

סוג הפרוייקט: אקסטנסיבי בשילוב אינטנסיבי

שטח: 300 דונם

נחל עקרון 2 בריכה על רקע הבתים.jpg
נחל עקרון במזכרת בתיה.jpg
נחל עקרון מזכרת בתיה 2.jpg
bottom of page