top of page

תכנון פרויקט המשלב בין שיקום הנחל ויצירת מסדרון אקולוגי ארצי תוך שמירה על רצועת מגן אקולוגית לנחל. הפעולות המבוצעות בנחל כוללות: סילוק צמחיה פולשנית, בניית הנחל על פי עקרונות גאומורפולוגיים ושתילה של עצים וצמחיה ארצישראלית האופיינית לאזור. הטיפול בנחל יכלול גם טיפול בנקזי המים המזרימים מים מכוון העיר לנחל והפיכתם לפילטרים פיזיקליים וביולוגיים למניעת זיהום העיר והנחל. מחוץ לרצועת המגן של הנחל בגדות המרוחקות של הנחל- יפותח פארק תיירותי שישלב אלמנטים מרשימים של מים הכוללים אגם שייט, נחל לשייט מהיר ואיטי, בריכת חורף, מרכז צפרות ושלל פעילויות שיהפכו את הנחל למקום בילוי, נופש, מחקר ולימוד ויחזירו את הנחל להיות עורק מרכזי בחיי הקהילה של תושבי קריית גת

נחל לכיש קריית גת

סוג הפרוייקט: אינטנסיבי, אקסטנסיבי בשילוב אטרקציות תיירותיות

שטח: 300 דונם

קריית גת 2.jpg
bottom of page