top of page

מחקר ופיתוח

 
 
 

קבוצת מים לטבע פיתחה מערכות ייחודיות המטהרות מים בספיקות גבוהות מאוד המיועדת לטיהור ושיקום נחלים.


המערכת מאפשרת לנו ליצור מקור מים חדש ומוזל להשקיה עירונית ולמי שתיה. המערכות שלנו צורכות מעט אנרגיה, לא מזהמות את הסביבה, לא תופסת שטחים אלה משדרגות שטחים, ולכן ניתן לשלב את המערכת בלב הפארקים העירוניים

המערכת שפיתחנו מטהרת מי שופכין, מי נגר ומי נקז.
המסננים של מערכת הטיהור משלבים:

5.png

מניפולציה של תנאים סביבתיים המאיצים את קצב גידול הצמחייה והבקטריות ומגבירים את יכולת  הטיהור

4.png

מערכות ביולוגיות טבעיות

3.png

ביוטכנולוגיה להאצת הטיהור הטבעי והקטנת השטח הנדרש למערכת הטיהור

2.png

טכנולוגיות גיאומורפולוגיות לטיהור מים בספיקות גבוהות

1.png

תהליכים הידרולוגיים והידראוליים לטיהור אופטימלי

bottom of page