top of page

תכנון, ניהול, גיוס כספים, פיקוח צמוד, תחזוקה והפעלת תכנית חינוכית רב שנתית לשיתוף הקהילה. הפרוייקט כלל יצירת נחל ראשון בארץ הכולל פילטר ביולוגי בספיקות גבוהות לטיהור מי הנגר הזורמים מאזור התעשייה המזהם של קריית שמונה, הסטנו את המים לתוך החורשה לאחר שיצרנו נחל חדש ובריא באורך 1.5 ק"מ. באמצעות שימוש במערכת טיהור המים הראשונה בישראל פרי תכנונו, טיהרנו את הנחל ממזהמים וכעת המים הנקיים זורמים לכינרת, ובחורשה יצרנו מערכת ביולוגית ואקולוגית עשירה ושוקקת חיים

שיקום וטיהור המים בנחל עין זהב

סוג הפרוייקט: אקסטנסיבי

שטח: 140 דונם

עין זהב.jpg
bottom of page