top of page

המודל הכלכלי הייחודי שלנו

 
 
 
מודל כלכלי.jpg

כחלק מהחזון של פיתוח בר קיימא פיתחנו מודלים כלכליים המאפשרים פיתוח ותחזוקת השטחים הפתוחים ללא עלות נוספת.
 

מים לטבע בעלת ניסיון רב בגיוס ואיגום משאבים להקמת פארקים אקולוגיים עבור לקוחותינו מהקרן לשטחים פתוחים של מנהל מקרקעי ישראל, רשויות הניקוז ומשרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, הקרן הקיימת לישראל, ורשויות הרגולציה השונות​
 

אנו בונים ומתחזקים את מערכות המים על חשבוננו במודל BOT, הפרויקטים שלנו מתוכננים ליצור ולספק מים איכותיים ממי הנגר לצורך השקיה עירונית במחיר מוזל. המים המטוהרים מיועדים להחיות את הנחלים והאגמים, להשקות את הפארק והגינון הציבורי. המודל הכלכלי שלנו מאפשר לנו לתחזק על חשבוננו את הפארק העירוני וכך אנו מבטיחים תחזוקה מיטבית של הפארק ללא צורך בתקציב שוטף מהעירייה

bottom of page